Opatrenia ÚVZ SR pre osoby, ktoré vstúpia na územie SR od 1.10.2020

Autor: Peter Slašťan, 01.10.2020