Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1.10.2020

Autor: Peter Slašťan, 01.10.2020