Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, s účinnosťou od 1.10. 2020 od 6:00 hod.

Autor: Peter Slašťan, 30.09.2020