Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia.

Autor: Peter Slašťan, 20.03.2020
 

Prehľad obmedzení:

1) zabezpečiť vstup na cintoríny len v ochranných rúškach,

2) dbať na to, aby ručné kondolencie na konci obradu neprebiehali,

3) dezinfikovať obradnú sieň.

Ak nastane úmrtie z dôvodu corona vírusu opatrenia sú nasledovné:  zosnulý je umiestnený v ochranných vakoch a uložený do konečnej rakvy pričom konečná rakva je uzatvorená, obrad sa bude vykonávať za účasti čo najmenšieho počtu príbuzných nad hrobom. príp. v exteriéri cintorína pred obradnou sieňou.

V prípade ostatných úmrtí  správca cintorína za dodržaní bezpečnostných opatrení povolí klasický smútočný obrad. V prípade ďalších informácií je možné kontaktovať Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb na email sapaks@sapaka.sk