Najnovšie správy o prebiehajúcej pandémii v súvislosti s koronavírusom 2019 - nCoV najdete aj na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom

Autor: Peter Slašťan, 20.03.2020