Zber plastového odpadu až do odvolania

Autor: Peter Slašťan, 18.03.2020
 

O Z N A M

 

Obecný úrad v Kunešove oznamuje občanom, že plánovaný zber plastov zajtra t.j. štvrtok 19.3.2020 je zrušený z dôvodov preventívnej ochrany pracovníkov, vykonávajúcich aktivačné práce.

Touto cestou vyzývame občanov aby vrecia s plastovým odpadom nevykladali ku svojim kukanádobam, ale ich postupne doniesli pred šopu vedľa krčmy, kedykoľvek keď budú mať cestu okolo. Odpad bude následne uložený do šopy. Vrecia s plastovým odpadom budú odobraté len od občanov, ktorí majú zdravotné problémy, alebo sú imobilní. Môžu telefonicky požiadať na Obecnom úrade, aby im bol plastový odpad odprataný. Tento spôsob odovzdávania plastového odpadu bude platiť až do odvolania. Náhradné vrecia na plastový odpad sú k dispozícii na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Za pochopenie ďakujeme !