Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020

Autor: Peter Slašťan, 17.03.2020