Zmena grafikonu spojov SAD Zvolen od 16.3.2020 do 27.3.2020 v obci Kunešov

Autor: Peter Slašťan, 13.03.2020