Verejná vyhláška - opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia Coronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID -19

Autor: Peter Slašťan, 10.03.2020