Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Autor: Peter Slašťan, 24.01.2019