S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Autor: Peter Slašťan, 22.11.2017

 

  OBEC KUNEŠOV A OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KUNEŠOVE

Poďakovanie

Úprimné poďakovanie patrí všetkým poslancom BBSK, ktorí projekt v roku 2017 podporili.

Názov projektu:    „Oprava obecného rozhlasu v Obci Kunešov“

 

 

PhDr. Mária Slašťanová, starostka obce