Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Autor: Peter Slašťan, 26.09.2017