Odpoveď z Ministerstva dopravy a výstavby SR

Autor: Mária Slašťanová, 21.07.2017
 Odpoveď na žiadosť o pokračovanie rekonštrukčných prác na úseku cesty I/65 Kremnica- Kremnické Bane.