Úradné hodiny a kontakty

Autor: Miroslav Bros, 30.04.2015

Korešpondenčná adresa:      

Kontaktné informácie: 

Faktografické údaje:

Kunešov Telefón:  +421 45 6755185 Kód obce: 516996
Číslo: 1     IČO: 00320803
PSČ: 967 01 Fax: +421 45 6755185
DIČ: 2020529687
Pošta: Kremnica E-mail: obeckunesov@stonline.sk  
VÚB, a.s., účet č.: 11228422/0200
www.kunesov.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Úradné hodiny
 
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 16:30
Streda 07:00 – 15:00
Śtvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 – 14:00
 
 
Mapa