Kontakty a fakturačné údaje Obecného úradu Kunešov

Autor: Miroslav Bros, 30.04.2015

Korešpondenčná adresa:      

Kontaktné informácie: 

Faktografické údaje:

OBEC KUNEŠOV
Kunešov 
Telefón:  +421 45 6755185 Kód obce: 516996
Číslo: 1  Mobil:  0905668862  IČO: 00320803
PSČ: 967 01 Fax: +421 45 6755185
DIČ: 2020529687
Pošta: Kremnica E-mail: obeckunesov@stonline.sk  
VÚB, a.s., Turčianske Teplice
IBAN: SK 19 0200 0000 0000 1122 8422 
www.kunesov.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Úradné hodiny
 
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 16:30
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 – 14:00
 
:
 
Mapa